O projektu

Aplikace Public Portal Hranice je moderní interaktivní služba pro předávání informací z městských technologií všem řidičům, obyvatelům města Hranice a veřejnosti. Aplikace vznikla v rámci pilotní projektu s názvem Smart City Hranice a přispívá ke zlepšení kvality městského života.